Windows – віддалений робочий стіл (RDP) на нестандартний порт

Змінюємо порт по-замовчуванню на, наприклад, 5432: Відкрийте редактор реєстру. Знайдіть і клацніть такий підрозділ реєстру: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber У меню Правка виберіть команду Змінити, а потім виберіть систему числення Десяткова. Введіть новий номер порту та натисніть кнопку ОК. Відкриваємо фаєрволом новий порт: Панель управління — Система та безпека — Додаткові параметри. Відкривається вікно Брендмауера в режимі підвищеної безпеки. Правила для вхідних підключень …

Continue reading ‘Windows – віддалений робочий стіл (RDP) на нестандартний порт’ »

Windows 10 – сменить порт RDP

Понадобилось изменить порт RDP на рабочей станции. Сначала правим реестр. Потом открываем порт на файерволе. Win + R –> regedit В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE меняем дефолтный 3389 на, например, 4427, выбрав Десятичную систему: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Terminal Server\ WinStations\ RDP-Tcp RDP-Tcp –> PortNumber –> 4427 Брандмауэр Windows –> Дополнительные параметры –> Правила для входящих подключений –> …

Continue reading ‘Windows 10 – сменить порт RDP’ »

Remmina – RDP клиент для Linux Mint

Если при установке из програмного менеджера непоявляется протокол RDP: Чистим окружение: # killall remmina # apt-get purge remmina* -y # rm -Rf /home/`whoami`/.remmina/remmina.pref Устанавливаем: # add-apt-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next # apt-get update # apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard